استاد جوانپرست

 

 منبع : تفسیر موضوعی قرآن کریم  ـــــــــــــ  جمعی از نویسندگان  ـــــــــــــ  نشر معارف

 

جلسه اول : 13 اسفند 89

 

انواع نگارش تفسیر

تفسیر ترتیبی ==) مفسر از ابتدا تا انتهای قرآن کریم به تفسیر می پردازد. مانند:

 • تفسیر المیزان از علامه طباطبایی
 • تفسیر نمونه از آیت ا... مکارم شیرازی
 • تفسیر نور از استاد قرائتی
 • تفسیر نسیم حیات از استاد بهرام پور
 • تفسیر مجمع البیان از علامه شیخ طبرسی

 

تفسیر موضوعی ==) ابتدا مفسر موضوع خاصی را مشخص می کند و آنگاه آیات مربوط به آن موضوع را استخراج می کند و سپس به تفسیر آنها می پردازد. مانند

 • تفسیر موضوعی قرآن از آیت ا... جوادی آملی
 • پیام قرآن از آیت ا... مکارم شیرازی
 • منشور جاوید آیت ا... سبحانی
 • معارف قرآن از آیت ا... مصباح یزدی
 •  آثار الصادقین از آیت ا... احسانبخش

 

تفسیر سوره ای ==) مفسر به تفسیر سوره ای خاص از قرآن کریم می پردازد. مانند

 • تفسیر سوره لقمان از استاد قرائتی
 • تفسیر سوره حمد از امام خمینی
 • تفسیر سوره حمد از استاد بهرام پور
 • تفسیر سوره واقعه از ملاصدرا 

جلسه دوم : 20 اسفند 89


 

معارف کلی قرآن کریم

اعتقادات : خداشناسی، پیامبر شناسی، امام شناسی، آخرت شناسی و عدل الهی

اخلاقیات : وفای به عهد، احسان، قناعت، توکل، صبر، غیبت

احکام : نماز، روزه، جهاد، حج، امربه معروف و نهی از منکر

علمی : اطلاعات پزشکی، اطلاعات نجوم، جفرافیا، علوم روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد

 

مراحل تدریجی انس با قرآن کریم ++^++

 1. نظر کردن و گوش دادن به آیات قرآن ــــــــــ ساده ترین مرتبه انس با قرآن

امام صادق (ع) : هرکس به حرفی از قرآن گوش فرا دهد، ثوابی برایش نوشته می شود و گناهی از او پاک می شود و درجه او بالا می رود.

 1. تلاوت قرآن ــــــــــ به آرامی و نرمی خواندن قرآن

برای خانه هایتان نصیبی از قرآن قرار دهید، زیرا هرگاه در خانه ای قرآن تلاوت شود امور آن خانه بر اهلش آسان می گردد، خیرش افزایش می یابد و ساکنان آن در برکت و رفاه  قرار می گیرند و هرگاه در خانه ای تلاوت نشود تنگدستی بر اهلش چیره می شود، خیرش کاهش می یابد و ساکنان آن در فقر و کمبود قرار می گیرند.

 1. فهم معانی آیات قرآن

برای رسیدن به این مرحله آشنایی با زبان و ادبیات عرب و مفردات الفاظ قرآن کریم لازم است. در صورتی که این شرایط برای کسی فراهم  نباشد، مراجعه به قرآنهای ترجمه دار و مطالعه دقیق آنها سودمند است.

از صحابه پیامبر (ص) نقل شده است که آنها وقتی 10 آیه را از پیامبر فرا می گرفتند، قبل از پرداختن 10 آیه دیگر ، تلاش می کردند تا آنچه از  علم وعمل در آن آیات بود، بیاموزند.

 1. تفسیر آیات قرآن
 2. تدبر در قرآن ــــــــــ عالی ترین مرتبه انس با قرآن

 

 

 

+ نوشته شده توسط میلاد ابراهیمی علی آبادی |